बंद करे

जिला अधिकारी सूचि

जिला अधिकारी सूचि
सरल क्र. अधिकारी का नाम   पदनाम  फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर
1   डॉ.  सवेश्वर नरेन्द्र भूरे  कलेक्टर, मुंगेली

07755-264088

07755-264438

9406306555
श्री सी डी  टंडन   पुलिस अधीक्षक, मुंगेली  07755-264130  94791-90089
3 श्रीमती नुपुर राशि पन्ना  मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुंगेली 07755-264454 7060434875
4 श्री राजेश नशिने  अपर कलेक्टर, मुंगेली  07755 9826148437
5 श्री बी० एस0 क्षत्रिय  अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पथरिया  07755 7898511789
6 श्री चित्रकांत चाली ठाकुर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली   07755 9425255111
7 सुश्री रूचि शर्मा   अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लोरमी   07755 8889862888
8 श्री. आर. के. तम्बोली  डिप्टी कलेक्टर, मुंगेली    9424164556
9 श्री.नवीन भगत  डिप्टी कलेक्टर, मुंगेली  07755 7389045468
10 डॉ. आराध्या  डिप्टी कलेक्टर, मुंगेली  07755 8871128225
11 श्री मायानन्द चंद्रा  तहसीलदार लोरमी   07755 9926759295
12 सुश्री पूनम तिवारी  तहसीलदार, पथरिया   07755 9516060714
13 अमित सिन्हा  तहसीलदार, मुंगेली  07755 9827533422