जिला अधिकारी सूचि

जिला अधिकारी सूचि
सरल क्र. अधिकारी का नाम   पदनाम  फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर
1   डॉ.  सवेश्वर नरेन्द्र भूरे  कलेक्टर, मुंगेली 07755-264088
07755-264438
9406306555
श्री सी डी  टंडन   पुलिस अधीक्षक, मुंगेली  07755-264130  94791-90089
3 श्री लोकेश कुमार चंद्राकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुंगेली 07755-264454 94242-020254
4 श्री राजेश नशिने  अपर कलेक्टर, मुंगेली  07755 9826148437
5 डॉ. आराध्या  अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पथरिया  07755 8871128225
6 श्री चित्रकांत चाली ठाकुर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लोरमी  07755 9425255111
7 श्री अमित गुप्ता  अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली  07755  
8 श्री.आर.आर.चुरेन्द्र डिप्टी कलेक्टर, मुंगेली  07755 9893261362
9 श्रीमती अनुराधा अग्रवाल डिप्टी कलेक्टर, मुंगेली  07755 8319437137
10 श्री मायानन्द चंद्रा  तहसीलदार पथरिया  07755 9926759295
11 श्री अविनाश ठाकुर तहसीलदार, लोरमी  07755 940762065
12 अमित सिन्हा  तहसीलदार, मुंगेली  07755 9827533422